Hlavní oblasti činnosti


Řešení sporů

 • Analýzy potenciálních nároků a návrhy strategií pro vedení sporu
 • Zastupování klientů v civilních řízeních u českých soudů včetně komplexních obchodních sporů
 • Zastupování klientů ve vnitrostátních i mezinárodních rozhodčích řízeních včetně investičních sporů
 • Zastupování klientů ve správních řízeních a ve správním soudnictví
 • Zastupování klientů v řízeních u Soudního Dvora Evropské unie
 • Zastupování klientů v řízeních o výkonu rozhodnutí a rozhodčích nálezů a v řízeních o zrušení rozhodčích nálezů
 • Sepis a vyjednávání smluv o narovnání

Nemovitosti a stavebnictví

 • Strukturování projektů a transakcí
 • Poradenství v oblasti stavební regulace
 • Provádění právních auditů
 • Sepis a vyjednávání transakční dokumentace včetně komplexních smluv o koupi a prodeji nemovitostí, nájemních smluv, smluv o dílo atd.

Finance a kapitálové trhy

 • Poradenství v otázkách finanční a kapitálově tržní regulace včetně oblasti finančních derivátů a kolektivního investování
 • Sepis a vyjednávání právní dokumentace ve finančních a kapitálově tržních transakcích

Obchodní právo a právo obchodních společností

 • Sepis a vyjednávání obchodních smluv a korporátních dokumentů
 • Poradenství v oblasti práva mezinárodního obchodu
 • Zakládání obchodních korporací
 • Poradenství v oblasti fúzí, akvizic a přeměn společností

Kontakty

JUDr. Otakar Hájek, LL.M., advokát
U Rajské zahrady 1912/3
130 00 Praha 3