Novinky


12. června 2023

Otakar Hájek organizoval a přednesl úvodní poznámky na prezentaci generální tajemnice vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC), paní Niamh Leinwather, pro Ministerstvo financí České republiky na téma Pravidla VIAC pro investiční arbitráž a mediaci 2021
duben 2023

Otakar Hájek se stal oficiálním ambasadorem vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC) pro Českou republiku (odkaz zde)
3. až 5. března 2023

Otakar Hájek se účastnil jako rozhodce na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (odkaz zde)
31. října 2022

Otakar Hájek se účastnil jako rozhodce na FDI International Arbitration Moot
15. dubna 2021

Otakar Hájek byl zapsán do seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
(odkaz zde)
13. a 14. března 2021

Otakar Hájek se účastnil jako rozhodce na Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. (odkaz zde)
15. října 2020

Otakar Hájek prezentoval na „Richard DeWitt Arbitration Conference“ v Bratislavě příspěvek na téma „Případy zneužití arbitráže v České republice, výzvy, postřehy a ponaučení do budoucna“ (odkaz zde)

Kontakty

JUDr. Otakar Hájek, LL.M., advokát
U Rajské zahrady 1912/3
130 00 Praha 3