Reference


VÍTKOVICE STEEL, a.s.

„S Otakarem spolupracujeme již mnoho let a po celou dobu jsme maximálně spokojeni s výsledky jeho práce. Jedná se ve všech ohledech o profesionála na svém místě.”

JUDr. Vladimír Vavříček, LL. M., vedoucí Právního oddělení

LEGAL INVEST GROUP a.s.

„Na spolupráci s JUDr. Hájkem si ceníme jeho precizního přístupu, ochoty hledat i neotřelá řešení a v neposlední řadě jeho široké odborné erudice a zorientovanosti v rozličných právních tématech. Takto kvalitní právní službu vnímáme jako důležitý základ naší investiční činnosti."

Mgr. Ivo Kratěna, předseda představenstva

Other way a.s.

„Na spolupráci s Otou mě nejvíce baví to, že nezná slovo „nejde“ a vždy se pro mne jako pro klienta snaží nalézt nejoptimálnější řešení, které často jiní nevidí. Vím, že se na něj mohu kdykoli a s čímkoli obrátit a vždy se bude snažit mi být nápomocný v souladu se svým obdivuhodně nastaveným hodnotovým žebříčkem. Jeho znalosti a zkušenosti jsou jeho nedocenitelnou přidanou hodnotou a velmi si vážím toho, že mou důvěru za léta spolupráce nikdy nezklamal a je pro mě velkou ctí nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci nejen v právní rovině..”

Mgr. Antonín Podvalský, předseda správní rady

Kindred Group

„V zastupování Ota vždy ukázal neuvěřitelnou kreativitu, jak v rámci práva tak i v rámci strategie, předvedl širokou znalost různých právních témat, snadno se vžije do situace klienta a jeho advokacie přináší opravdové výsledky. Ota je všestranný odborník, na kterého se dá s čímkoliv obrátit. Cením si, jak dokáže rychle, přesně a velmi pragmaticky odpovědět na všechny naše právní problémy, což je pro zahraničního klienta velmi důležité."

Alice Law, podnikový právník, anglický advokát

Kontakty

JUDr. Otakar Hájek, LL.M., advokát
U Rajské zahrady 1912/3
130 00 Praha 3